Chúng tôi để lại cho bạn một bản xem trước mùa giải của Rosa Clará thiết kế váy.

Như bạn có thể thấy là xu hướng cho trang phục mùa tiếp theo mà làm nổi bật những đường cong của người phụ nữ, phát âm là cleavages và vẫn muốn để cho nổi bật để lưng.