Nếu bạn đang đọc này nó sẽ có được kết hôn, Chúc mừng!. Nếu bạn chỉ cần cam kết chính mình , Tất cả mọi thứ có thể có vẻ một chút áp đảo. Mọi người đều có một ý kiến về làm thế nào để lên kế hoạch đám cưới của bạn, gia đình của họ có những mong đợi của họ và bạn cũng có thể cảm thấy một số áp lực từ bạn bè của mình, mạng xã hội, và ngay cả bản thân bạn, sobre el tipo de boda que quieres tener. Espero disipar parte de esa presión y hacerte sentir bien al planear el tipo de boda que realmente deseas.

Sé que una de las cosas más difíciles de comenzar con la planificación de bodas es organizar su lista de invitados, calcular su presupuesto y elegir su lugar de celebración de la boda, pero si hay algún otro problema en particular que esté teniendo, házmelo saber y escribiré algo para ayudarte:

Paso 1.Bắt đầu ngân sách cưới

Paso 2. Calcula tu lista de invitados

Bước 3.Chọn địa điểm tổ chức đám cưới